Home

Blog de Dogmatică Empirică

Textul este o sinteză pe scurt şi la obiect ce demască (folosind texte biblice, patristice şi ale unor mari teologi contemporani) heterodoxia ecumenismului, în speţă a CMB şi a poziţiei reprezentanţilor noştri acolo: http://graiulortodox.wordpress.com/2014/06/29/208-cinci-mitropoliti-eleni-contesta-deciziile-c-m-b-contrare-ortodoxiei-2/

View original post