Home

Puteţi semna apelul la http://www.petitieonline.com/apel_catre_muftiul_cultului_musulman_ref_la_meriam_yahia
Nu uitaţi, va trebui sa vă confirmaţi semnătura, odată ce primiţi mesaj pe e-mail, în acest sens, de la petitieonline!

Domnului Iusuf Murat, Muftiul Cultului Musulman din România

Stimate Domnule Iusuf Murat,

Povestea tinerei Meriam Yahia Ibrahim Ishaq din Sudan (27 de ani, cu un soţ invalid, un copil de doi ani şi jumătate, închis împreună cu ea, şi însărcinată în opt luni) condamnată la moarte pe motiv de adulter şi apostazie de la Islam a făcut, zilele acestea, înconjurul lumii.

Acest fapt a agitat semnificativ spiritele, după cum se poate observa din reacţiile a diferite instituţii şi persoane, consemnate în mass-media, sau vizibile printre particularii care discută subiectul, faţă către faţă sau prin intermediul internetului.

Nu suntem cunoscători ai Sharī’ah şi jurisprudenţei islamice. Sursele de informare la care am avut acces, însă, afirmă, cu o argumentaţie aparent coerentă, că această condamnare este un exemplu de rea interpretare atât a circumstanţelor, cât şi a legii. Un fapt extrem de nefericit şi care dăunează grav imaginii în lume a comunităţii musulmane.

Apelăm la Dumneavoastră cu rugămintea ca, în calitatea Dumneavoastră de Muftiu şi de specialist în drept islamic, să propuneţi confraţilor Dumneavoastră din Sudan o revenire asupra cazului lui Meriam Yahia Ibrahim Ishaq.

Noi, iniţiatorii acestui apel, suntem creştini ortodocşi şi ferm împotriva teoriilor conform cărora creştini, musulmanii şi eventual şi aderenţii altor religii se închină aceleiaşi divinităţi şi pot dobândi fericirea veşnică, fiecare în credinţa sa. Credem şi ne mărturisim credinţa în Sfânta Treime, ca unic şi adevărat Dumnezeu şi în necesitatea absolută a vieţii în Hristos pentru dobândirea vieţii veşnice, opţiunea persoanelor către acestea făcându-se fără constrângere, prin libera cooperare a omului cu Dumnezeu.

Printre semnatarii apelului se vor găsi, cel mai probabil, atât persoane care ne împărtăşesc credinţa şi mărturisirea, precum şi persoane care aderă la alte credinţe, sau opinii religioase, sau la niciuna.

Facem acest apel, însă, împreună, către Dumneavoastră, în numele fireştii şi necesarei solidarităţi umane, cu speranţa că veţi acorda atenţie demersului nostru, în numele dreptăţii şi în virtutea bunăvoinţei şi respectului de asemenea fireşti pe care l-aţi arătat mereu celor care vi s-au adresat, indiferent de religia lor.

Cu cele mai bune urări,

Iniţiatorii (Oana şi Alexandru Iftime) şi semnatarii apelului de faţă